1280px-Eva_Gonzalès_(1849-1883)_Een_loge_in_het_Théâtre_des_Italiens_(1874)_Musée_d’Orsay_22-8-2017_17-29-43